Waar alleen de Hemel Souverein is

Veel in het oude arbeidershuisje aan de rand van het landgoed Ter Hooge bij Middelburg herinnert aan andere tijden. Zo vind ik een onvervangbaar boekje uit 1921 met Zeeuwsche Mijmeringen door P.H. Ritter Jr. * Het is een lofzang op Zeeland. Ik citeer:

“Zeeland, ge gaat er niet heen om op te merken, of om genoegens te smaken. Ge gaat er heen om anders te leven, om de Droom te herwinnen, dien het vlotte, bezige bestaan van alle dag voor u teloor deed gaan.”

Kan het nog mooier? En dan dit:

“Het is een wereld op zichzelf,  van ons gescheiden door de wijde eenzame zeeën, waarin de eenzame hemel vervloeit, van geelwitte stranden die vervloeien in de traag-uit-kabbelende golven. Ge gaat er heen om de eenzaamheid terug te vinden, de eenzaamdheden van het landschap en de eenzaamdheden van uw eigen ziel. Omgeven door de wijde ruimten, waar alleen de Hemel Souverein is.”

Prachtig en plechtig.  Een boekje vol proza dat Zeeland lyrisch schildert in woorden. Maar nu bijna honderd jaar later, is alles toch wel een beetje anders.

Ik zoek naar een plaats om het landschap, en plein air te schilderen. Dat valt nog niet mee. Op de eerste plek waar ik uitstap, moet ik onmiddellijk weer instappen. Het is er onverdragelijk door de snijdend, scherpe geur van gier. De enorme landbouwmachines die zich al vanaf de vroege ochtend dreunend door de smalle weggetjes persen, trekken hun sporen in de wijde omgeving. Er valt niet aan te ontkomen. En thuisblijven, met deuren en ramen dicht, helpt niet midden in een grootschalige agrarisch gebied.

Vele kilometers verderop sla ik een zijweg van een zijweg in. Ik hoop daar rustig in het gras aan de kant te staan. Want het bijzondere op deze tweede plek is dat er koeien buiten lopen. Bij de open achterklep van de auto installeer ik mij en begin te schilderen.

Het is niet moeilijk om op te gaan in het schilderen. Het landschap is zo prachtig en zonovergoten en windstil. Achter mij zoeven de fietsers langs. De meeste e-fietsers gaan heel hard. Toch in de flits van een paar seconden merken mensen op wat daar in de grasrand gebeurt. Regelmatig schalt het naar mijn rug die ‘niet storen’ seint:. “wat mooi”, of, “hé, van Gogh”.

 

In een museum wordt gemiddeld 30 seconden naar een schilderij gekeken, naar gerennomeerde kunstwerken. Wanneer er een selfie met het kunstwerk wordt gemaakt is de gemiddelde kijktijd langer. Misschien deed ik het dan nog niet eens zo slecht daar op dat zijweggetje van een zijweggetje. Al geeft het te denken dat er niemand, helemaal niemand, afstapte voor een selfie met een schilderij in wording, daar in die wijde ruimten waar alleen de Hemel Souverein is.

 

*Zeeuwse Mijmeringen door P.H.Ritter Jr.

1921 Gedrukt bij G.J. Tieme te Nijmegen. Van den eersten druk vijftig genummerde exemplaren op geschept papier van Pannekoek

Zomer op Walcheren in Zeeland

Al bij Bergen op Zoom verandert er iets in het licht. Ik zie, of denk ik alleen maar te zien, dat het licht  van de zee zich weerspiegelt in de luchten boven de snelweg?

We rijden richting Goes en dan naar Walcheren, Middelburg.

Het is midden augustus en hoog zomer. De temperaturen zijn aangenaam. Walcheren is maar klein. Volgens wikipedia telt het 115.000 inwoners. Maar nu, midden in het hoogseizoen barst alles uit haar voegen. Het toerisme is intensief, net zoals de veehouding en de landbouw. Aan elke zijweg bij bijna iedere boerderij, is wel een volle minicamping. In stukjes weiland zijn geïmproviseerde parkeerplaatsen gemaakt. De eilandbevolking is in vakantietijd misschien wel verdrievoudigd. We mijden de doorgaande verkeersstromen. Rijden langzaam naar het strand over weggetjes met groene, hoog geschoren, meidoornhagen.

Plotseling zijn we in Biggekerke. Het dorpje is verborgen, de grote verkeersstromen worden om Biggekerke heen geleid. Het lijkt hier op het Renesse uit de jaren vijftig. Niet aangetast door de jacht naar steeds meer en nog groter, kan niet schelen hoe. Biggekerke, nee, niet omdat er veel biggen zijn. Het is een ringdorpje, dat haar naam waarschijnlijk dankt aan Begga, een Frankische edelvrouw die leefde rond 630. Zij werd heilig verklaard en is de patrones van stotteraars en van mensen met botbreuken en reuma. De kerk op het plein stamt uit de 15 de eeuw. In 1583 werd hier een Hervormde Gemeente gesticht. Maar het is wel een beetje jammer dat de kerk niet de naam van Sinte Begga draagt. In een dorp verderop, in Zoutelande kun je gratis parkeren en via een korte duinovergang het strand op.

Het is eb. Het strand en de zee zijn schitterend mooi. De teckels gaan los, want er zijn niet veel mensen op het strand. Op de wandeling langs de randen van het water, passeert een moeder met een klein meisje van een jaar of drie. Het meisje huppelt, spelend, met een emmertje in de richting van de zee.  Terwijl wij langs lopen hoor ik de moeder zeggen: “opletten hoor, want er hoeft maar dit te gebeuren en de zee neemt je mee”. De zee neemt je mee. Het blijft nog lang naklinken.

De zee neemt je mee.

Terug in het huisje waar we verblijven, schilder ik na maanden voor het eerst weer op een paneeltje, in olieverf. Ik schilder het beeld in dikke verf, zonder schetsen uit mijn hoofd.

De moeder, een moeder, onze moeders, met een kind op het strand, aan de rand van de zee, aan de rand van het water.   

 

 

Blogstilte

Er is al even een flinke blog stilte.

Maar vanaf half augustus hoop ik hier  weer regelmatig te berichten.

Tot gauw

Gebeuren

terwijl het vuur

oplaait

aan de andere kant van de wereld

voer ik mijn strijd

voor het behoud

van de laatste strijdlust

in mijzelf

 

geen vlieg

is er te zien

in de kale kamers

van de vrede

 

zo voltrekt zich alles

overal

terwijl niemand zeker is

van het gebeuren

 

Tsjêbbe Hettinga

1949-2013 uit de bundel: Het vaderpaard

Hij is een Friese dichter. Een van de grootsten van de lage landen. ‘Zijn lyriek is een windhoos, een onstuimig lied vol liefde, landschap en hunkering” aldus David Van Reybrouck

Teckel college

Na de verhuizing moeten wij nog steeds wennen aan de nieuwe woonomgeving. Ook voor de teckels, Paramita en Gogo, is de wereld ingrijpend veranderd. Inplaats van in het bos, wonen wij nu, direct naast heel aardige buren. Zij schoffelen, zingend, de tuin. Stappen fluitend in de auto, om daarna met een plof de deur toe te slaan. Of, ze staan gezellig met een fiets aan de hand, een poosje te praten op straat, niet ver van onze voordeur. Allemaal aanleidingen voor uitzinnige blafpartijen die nauwelijks tot bedaren zijn te brengen. Gogo is bovendien begonnen met het bijten van binnenkomend bezoek. Niet voorzichtig, verkennend, een beetje zacht, wat happen aan de buitenkant van een been. Nee, ze bijt door, resoluut, direct en flink. Mijn teckelstress bereikte een absoluut hoogtepunt, toen de postbode door het gaas van het hekje gebeten werd. Hij kwam even dichtbij, om heel vriendelijk, de post te overhandigen. En mis was het. Het ontspannen en kalm met de honden omgaan was intussen ver te zoeken. Ik kon de twee teckels, eerlijk gezegd wel wat doen. Lekker buiten in de zon lezen en een beetje werken, was onmogelijk geworden door het overwaakzame duo.

En toen kwam er effectieve hulp, in de vorm van een paar onvergetelijke Teckel colleges. An, een goede vriendin en expert in trainen en werken met reddinghonden, bracht de oorsprong van de hond in herinnering.

Honden zijn geen gezellige knuffels of medemensen, in een wat andere vorm, met een staart. Honden stammen af van de wolven, zij zijn vurige en trouwe beschermers. Hun streven is altijd om de leider, de alpha, van de roedel te zijn, of te worden. In de Trouw, las ik de column van Wilma van Meteren. Zij schrijft over de neiging om aan dieren, menselijke eigenschappen toe te kennen.  Dit heet samengebald in één mooi woord: Antropomorfisme. De voorbeelden in de colomn zijn grappig. En ik vraag me werkelijk af, of het gedreven streven van de teckels naar de alpha positie, wel zo wezenlijk verschilt van de zware maatschappelijke pressie op doelgerichtheid en het behalen van targets. Of is het eerder een natuurlijke dynamiek waaraan mensen en honden niet kunnen ontsnappen?

Nu mijn begrip voor ‘hondsleven’ weer verruimd is, kan het verantwoordelijkheidsgevoel dat ik meen te zien in het uitzinnige blaffen van Paramita en Gogo, mij zelfs vertederen. Waarschijnlijk typisch een geval van antropomorfisme. Maar toch, nu ik weet, hoe ik in alle stilte, zonder één woord, duidelijk kan maken dat ik de roedelleider ben, wordt het allemaal weer een stuk leuker.

Als de teckels in de waakstand gaan, dan maak ik mij op aanwijzingen van An: “groot, met brede borst en armen iets van mij af en strek mijn nek. Ik kijk met opgeheven hoofd en vooruit gestoken kaak rustig van mij af.” En stil zijn de teckels. Ze gaan weer liggen en ontspannen onmiddellijk. De eerste keren was ik stomverbaasd over dit effect. Op zo’n moment is het ook het beste om niets te zeggen. Vanaf nu klinken geen uitroepen meer als: “goed zo, braaaaaf, of, o,o,o, wat een knappe hond.” Nee, stilletjes, zak ik terug in mijn stoel en zwijg. De rust die er dan is, voelt voor de hele roedel als weldadig en belonend.

Ik realiseer me beter hoe hard de honden werken. Want, alles moet op orde gehouden worden bij het hek en ook bij de voordeur met de bel. Bij de voordeur is het helemaal erg. Als alpha zit ik daar ver vandaan. Altijd maar met de kop naar beneden, te kijken in een krant, of een boekje of op een iPad. Intussen blijkt er geen enkel zichtbaar begrip van wat er allemaal aan dreiging is.  Laat staan dat er zichtbaar begrip is voor wat er aan inbreuk op het territorium kan ontstaan. Als ik dan bovendien geërgerd opspring vanwege uitzinnige geblaf, nadat de bel gaat, dan is het echt goed mis. In het ‘hondenuniversum’ zijn er nu twee aanleidingen voor dubbel, hard blaffen. De eerste aanleiding is de alpha zelf. Want het ijzingwekkende kabaal wordt door de boze lichaamstaal steeds verder aangemoedigd. De tweede aanleiding is de bel waarop de alpha te laat reageert. Immers de lagere in rangorde is het eerst bij de deur. Verbetert zodoende de alpha en neemt daarmee de positie over.

Wij oefenen op het ogenblik dagelijks om het herstel in de rangorde te internaliseren. Het bijten van Gogo zal hopelijk slijten, mits de rangorde echt gevestigd is en blijft.  Als de teckels in de waakstand springen, zie en snap ik het. Dan ben ik ze voor, meestal dan. 

Het teckelcollege heeft ons de weg gewezen uit probleemgedrag en meer rust en ontspanning gebracht. Ik ben mijn docent zeer dankbaar.

I

 

 

admin

15 juni 2017

Kasteel Twickel met Adam en Eva aan de poort.

Mijn belangstelling voor kastelen is begonnen met de televisieserie Floris. Veel acties werden destijds opgenomen op kasteel Doornenburg in de Betuwe. Ik woonde daar niet zover vandaan. Rutger Hauwer in de rol van Floris, zwaardvechtend te paard over de ophaalbrug, als jonge, moedige, eerlijke en rechtvaardige ridder, is een beeld dat me altijd bijbleef. Net zoals het afstijgen op de binnenplaats van het kasteel, het geluid van paardenhoeven op de keien en de tochten door de bossen en grandioze velden. Het liet me dromen over vervlogen tijden en over wat er al niet mogelijk is. Dat er in de eerste 8 afleveringen van Floris geen vrouw te zien was, heeft me toen niet in het minst verwonderd. Ik merkte het simpelweg niet op. Dit was tijdens het bezoek dat ik onlangs aan kasteel Twickel bracht wel anders.

Bij de hoofdingang van Twickel is het keurig in balans. Adam en Eva prijken ieder aan een zijde, al vanaf ca. 1551, op twee halfzuilen naast de voordeur. Daarboven bevindt zich de slang in de boom der kennis. Dit zegt natuurlijk nog niet zoveel. De verdere rondgang in het kasteel illustreert de geschiedenis van eeuwen.

adam en eva met iphone

Sporadisch was er tussen de vele portretten van mannelijke helften uit de familielijnen die het kasteel bevolkten, een portret van een erfdochter te zien. Er kwamen niet veel vragen uit de groep die werd rondgeleid. Maar terwijl we een kopje koffie in de orangerie dronken, werd er over één portret wat uitgebreider gesproken. Het betrof het portret van Sophia van Wassenaer Obdam. Zij was de stiefmoeder van Marie Cornélie van Wassenaer Obdam en werd door Cornélie aanbeden. Maar of Sophia dat ook verdiende betwijfelden wij ernstig. In het dagboek van Marie Cornélie is te lezen over de streek die Sophia aan Cornélie leverde. Toen ze overleed bleek dat Sophia in haar testament slechts één regel aan Cornélie had besteed. Zij mocht één dierbare herinnering uit de te erven persoonlijke spulletjes kiezen. Nee, wij hadden het niet op Sophia, al had zij het als hofdame en vertrouweling bij de Oranjes en Romanovs goed gedaan. Het geschilderde portret van Sophia op oudere leeftijd, is een van de meest fascinerende portretten in het kasteel. Het was goed dat wij het in de orangerie in alle rust nog eens konden bekijken. Misschien was zij wel een transgender, werd verondersteld. Maar een transgender in die tijd? Transgenders waren er waarschijnlijk wel, maar ze bestonden natuurlijk niet. Een feit is dat het schaduwwerk in het portret Sophia  wel wat doet lijken op Consita Wurst, de vrouw met de baard, van het songfestival. Voeg daarbij een rode mond als streep met bovendien behoorlijk zware wenkbrauwen en de associatie met een dragqueen is niet langer vreemd. Het is te zien dat het leven niet zomaar langs Sophia is heen gegleden.

Het dagboek van Marie Cornélie over de reis naar het hof van Sint Petersburg 1824-1825 is een mooi document.* Het is een plezier om te lezen over de reis per koets door een deel van Europa.

Te lezen over logeren op grote buitens die op de lange route lagen. Over hoe men ontvangen werd, hoe men gekleed was en over brieven van familie en vrienden. Lezen over het dagelijkse leven aan het hof van de Russische tsarenfamilie en over bezoeken aan erfdochters en prinsen in de omgeving van Petersburg. Dit alles gebeurde samen met ‘maman’, stiefmoeder Sophia. Cornélie hield in grote aanhankelijkheid veel van maman. Dit valt op in de precieze dagboeknotities. Een beetje jammer is dat wat door Cornélie geschreven werd, ook nog door de beugel moest van de toen heersende, hoogste klasse. Maar, het recht op vrijheid van meningsuiting voor iedereen, daar zijn we nu intussen wel achter, is niet alleen maar fantastisch. Ook zelfcensuur kan nuttig en nobel zijn.

Ik denk bij een geschiedenis als van Twickel, aan de datum van invoering van het actieve kiesrecht. Dat was in 1917 voor mannen en in 1919 voor vrouwen. Een piket paaltje in mijn tijdsbesef. Vanaf 1825 woonde Marie Cornélie voornamelijk op Twickel. Zij moet heel wat keren langs Adam en Eva zijn gelopen, terwijl haar echtgenoot, van haar vermogen het kasteel verfraaide en nog meer leuke dingen deed. Cornélie getrouwd en zodoende handelingsonbekwaam, althans in juridische zin, stierf in 1850. Pas honderd jaar later, vanaf 1957, konden getrouwde vrouwen, bij wet handelingsbekwaam verklaard, zelfstandig overeenkomsten sluiten.

Het kasteel is een eeuwen oud, doorleeft monument. De bibliotheek met tienduizend boeken in kalfsleer gebonden, is onwaarschijnlijk kostbaar. Het interieur, de kamers, ontvangstruimten en de drostekamer waar recht gesproken werd, de keukens, alles is imposant. Toch ademt het kasteel eerder indrukwekkende, familiare vertrouwdheid dan megalomane, statigheid. Wie zou hier de hand in gehad hebben?

Dat het kasteel in de huidige staat bewaard blijft is te danken aan de laatste eigenares, baronesse van Heeckeren van Wassenaer. Zij verstond de tijd goed en bespaarde ons het zoveelste pretpark, door het kasteel in 1975 in een stichting onder te brengen.  Zij stelde daarmee de toekomst van het erfgoed veilig. Bij haar overlijden in 1975, legateerde zij ook overige bezittingen, waaronder een 7-tal kleinere landgoederen aan de Stichting Twickel. Volgens haar wens wordt het kasteel sindsdien bewoond door de familie van haar achterneef Castell – Rüdenhausen.

 

*Marie Cornélie

Dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg 182 – 1825

door Thera Coppens

Meulenhoff

Home is where the heart is

Het huisje voor de havenmeester van de Kreupel deint zachtjes mee met het water en de harde wind. Honderden ijsselmeervliegjes op de ramen stippelen het uitzicht. Alles maar dan ook alles  schittert en beweegt in licht. Er zijn duizenden en nog eens duizenden vogels. Zij zijn in een concert van een fantastisch, alles overstemmend gesnatter, geroep, gekrijs, gekwaak en gekwetter. Het is een ruig concert met als basis toon het huilen van de wind en het klepperen van tuig van een enkel zeilschip dat aan de steigers ligt.

De lieflijke sonates van merels en het gekwinkeleer van meesjes, waarmee ik zo verwend ben, zijn in één klap weggeblazen uit mijn herinnering. Zo overweldigend is al dit heel andere. Ik ga vroeg slapen om de tollende indrukken tot rust brengen.

Mijn kennis van vogels beperkt zich zo ongeveer tot wat ik zie en hoor. De vogels verblijven op afstand van de steigers, op het eiland en op de lange kribben met hun lage begroeiing. In korte tijd ontstond hier de grootste broedkolonie voor visdiefjes. De zwarte stern is in opkomst.  Op het dak van het havenmeesterhuisje woont een postduif die nog geen roekoekoe gegeven heeft. Te moe, schat ik, of gewoon niet nodig.  Ze hipt wat rond tussen de talloze vliegjes, heeft aan voedsel geen gebrek. Meerkoetjes met jonkies worden bedreigt door een mantelmeeuw. Mijn schreeuwen en zwaaien op de steiger heeft denk ik geholpen. De meeuw zweeft weg zonder prooi.

Ik ben geïnstalleerd en voel me thuis. Laat in de avond kleurt de lucht verbijsterend rood. Stil wordt het niet, wel rustiger. s’ Nachts wordt ik wakker door geknabbeld aan het huis. Nee, ik zie geen muizen of ratten. Wel drijven heel dichtbij, dertig, veertig eenden, donker en stilletjes op het water. Zij bikken buiten eten van de palen onder mijn stapelbed. Door het raam boven het keukenblok, kijk ik in een zwarte wand met kleine rode lichtjes, in rechte lijntjes onder elkaar. Ze staan ver weg op de windmolens bij Medemblik.

Een wonderlijk gevoel van thuis zijn vervult me.  “Home is where the heart is, my heart is my home”. Overal en alles is vreemd en toch, toch dat gevoel. Home is where the heart is, hoorde ik ooit zingen door Angenea, een blinde, indiaanse man. De manier waarop hij toen zijn versie zong, raakte en ontroerde een grote groep mensen. Thuis is waar je hart is, mijn hart is mijn thuis. Zo eenvoudig is het.

Oppassen op de Kreupel

Als koksmaatje van de Havenmeester ga ik mee naar het vogeleiland de Kreupel, dat midden in het IJsselmeer ligt. Oppassen en liggeld innen wanneer zeilschepen aan een van de lange steigers overnachten. Nu mag ik even niets vergeten want eenmaal op het water; Ik ga op reis en ik neem mee…en er is geen wifi.

Waar woont de postbode?

Een postbode keek in de jaren zeventig heus niet in de enveloppen van de vele brieven die hij dagelijks bezorgde. De mensen in het dorp wisten , welke route hij liep, hoe laat hij kwam en zelfs waar hij ongeveer woonde. Bovendien had de PTT vast en zeker een papieren dossiertje in de archiefkast met tenminste naam, adres en leeftijd van de postbode. Zo mooi en romantisch als in de film El Postino was het denk ik niet, maar alles was wel heel overzichtelijk. De Boerenleenbank had in elk dorp of stad een aardige locatie, meestal in het centrum, dichtbij het postkantoor. Identificeren aan de balie was niet nodig, want men kende elkaar en zelfs het betalingsverkeer liep mede via de postbode. De digitale wereld was toen nog diep weg gevouwen in de toekomst.

Inmiddels bankier ik al heel wat jaren via internet en zijn banken en postkantoren veranderd in muren met pinautomaten. Toen het pas geleden niet lukte om inloggevens in te voeren,  begreep ik dankzij bellen met de helpdesk van de bank, dat op mijn verouderde toetsenbord de caplock aanstond. Een heel vriendelijke medewerker legde uit dat ik daar doorheen kon komen door fn tegelijk met F6 in te drukken. Daarmee kwam het weer goed.

Op het ogenblik dringen advertenties mijn computer binnen die wonderwel synchroon lopen met een zojuist geboekte vakantie op Texel. Advertenties die Texel steeds opnieuw aanbieden. Ook zocht ik ziektebeschrijvingen op via google. En bijna per direct  springen daarna advertenties tevoorschijn voor rolstoelen, scootmobielen en trapliften. ‘Algoritmisch’ gekaapt. Ja, er zijn privégegevens opgehengeld, terwijl ik op websites informatie zocht. Misschien is er zelfs wel gehengeld in mijn email correspondentie. Dit laatste weet ik trouwens niet zeker, maar ik houd het voor heel goed mogelijk. Wie maakte op grote afstand  mijn brieven open en volgde me tijdens winkelen op internet, om mijn privé informatie vervolgens te vermarkten?

Niets heb ik ervan gemerkt en ook niets van het daarmee verdiende geld. Of gaf ik met elk cookieakkoord dat ik clickend tekende toestemming voor dit alles? Het antwoord zal ik ongetwijfeld kunnen vinden. Maar dan moet ik nog wel even doorlezen. In plaats hiervan blijf ik steken in een beetje neuriën,  waar, o waar, is de postbode gebleven ?

Harari, de schrijver van Homo Deus* meent dat elk organisme een algoritme is. Alles is kenbaar met behulp van computers tot in het kleinste detail. De mens is voorspelbaar en manipuleerbaar. Bovendien wordt alles wat niet te berekenen is, niet geteld en daarmee betekenisloos.

Zou het echt waar zijn? Is alle denken en het verlangen naar goedheid, liefde, vrijheid, gelijkheid, samenhang en community dan achterhaald en naïef? Is alle hoop dat chaotiserende ontwikkelingen zich ten goede zullen keren betekenisloos? Nee, daarmee wil ik niet leven. Deze bodes zijn van nu en van alle tijden. Zij zijn de dragers van de meest belangrijke boodschappen uit het menselijke hart. Deze postbodes wonen nergens niet.

* Yuval Noah Harari doceert geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hij schreef Homo Deus.  Een kleine geschiedenis van de toekomst. Uitgegeven 2017 Thomas Rap.

Zie ook 22 maart Homo Deus