Gebeuren

terwijl het vuur

oplaait

aan de andere kant van de wereld

voer ik mijn strijd

voor het behoud

van de laatste strijdlust

in mijzelf

 

geen vlieg

is er te zien

in de kale kamers

van de vrede

 

zo voltrekt zich alles

overal

terwijl niemand zeker is

van het gebeuren

 

Tsjêbbe Hettinga

1949-2013 uit de bundel: Het vaderpaard

Hij is een Friese dichter. Een van de grootsten van de lage landen. ‘Zijn lyriek is een windhoos, een onstuimig lied vol liefde, landschap en hunkering” aldus David Van Reybrouck